1. Teljeskörű követeléskezelés
" Hatékony követeléskezelés - javuló pénzügyi mutatók."
Az eredményes üzletmenet egyik fontos feltétele a kintlévőségek minimalizálása illetve a követelések gyors és hatékony beszedése.
Tapasztalataink alapján elmondható, hogy legkésőbb a lejáratot követő 30-45. nap után indokolt külső szakértő segítségét igénybe venni a követelések beszedése érdekében.
Munkánk révén csökken a megbízó késedelmesen fizető partnereinek száma, a kintlévőség állomány átlagos kora elfogadható módon mérséklődik.
Megbízóink nagyrésze éles piaci versenyhelyzetben tevékenykedik, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a behajtási munka során a vevőkkel korábban kialakított jó kapcsolat ne romoljon meg.
Fő elvünk, hogy semleges közvetítőként diszkréten, de hatékonyan járjunk el a törvényes eszközök igénybevételével, mert csak így lehet hosszútávon is eredményes szolgáltatást nyújtanunk.
Cégünk belföldi és külföldi követelések adminisztratív behajtásával foglalkozik.

A behajtási munka során a következő tevékenységeket látjuk el:
­ Fizetési felszólítások elkészítése és küldése
­ A tartozás teljes behajtása
­ Résztörlesztés behajtása
­ Fizetési ütemezés vagy jegyzőkönyv felvétele
­ Fizetési ütemezésben vagy jegyzőkönyvben foglaltak ellenőrzése, betartatása az adóssal
­ Beszedés személyes megkeresés útján

A behajtásra átadott ügyeknél legkésőbb 30-60 napon belül minden olyan információ rendelkezésünkre áll, ami alapján pontosan eldönthető, hogy a követelés peren kívül behajtható-e vagy sem.
Amennyiben megállapítjuk, hogy a követelés behajtására a rendelkezésünkre álló eszközökkel nincs lehetőség, úgy azonnali hatállyal jelezzük azt megbízónk részére és javaslatot teszünk a szükséges eljárások lefolytatására.

Külföldi követelések behajtása:
Cégünk az Európai Unió területén (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország stb.), valamint amerikai partnercégek mellett irodával rendelkezik Romániában, Bulgáriában, Szerbia-Montenegroban és Oroszországban Szentpéterváron.
Ezekben a régiókban illetve országokban a követelések kezelésén túlmenően az üzleti kockázat minimalizálását szolgáló előzetes céginformációs szolgáltatást és likviditás vizsgálatot is nyújtunk.

Szolgáltatásunk előnyei:
1 Hatékony behajtási munka
2 A peres eljárásnál rövidebb időtartam
3 Javul a készpénzmegtérülés
4 Reális sikerdíj, amely csak eredményes behajtás esetén kerül kiszámlázásra
5 Megbízható, pontos információk a követelések helyzetéről

Díjazás:
Munkánkat alapvetően sikerdíjazási rendszerben végezzük, az adminisztratív követelés behajtás üzleti kockázatát megbízónkkal együtt vállalva, megbízónk számára tevékenységünk anyagi kockázatát a minimálisra csökkentjük.
Díjtételeinket a munkaigényt előkalkulálva megbízónkkal konzultálva alakítjuk ki.
Külföldi követelések behajtására vonatkozóan a díjazás kialakítása minden esetben egyedileg, külföldi partnereinkkel egyeztetve kerül meghatározásra.

2. Követelések engedményezése
A Multi-Kollektor Kft speciális és hatékonyan működő lehetőséget kínál ügyfelei részére, hogy a kétes lejárt követelések vagy követelésállományok kikerüljenek a cég nyílvántartásaiból. Ezt követően pedig a követelések hatékony vagyonkezelési folyamata vegye kezdetét, melynek során megbízónkat már semmilyen további feladat nem terheli a követeléssel vagy követelésekkel kapcsolatban.
Az engedményezést követően cégünk mint szakképzett "vagyonkezelő" a lehető legnagyobb hatékonysággal végezheti a követelések behajtását még olyan esetekben is, ahol a legkisebb a követelés érvényesítés lehetősége.

Az engedményezési konstrukciónk legfőbb előnyei:
1 Csökken az ügyfél adminisztrációja
2 Azonnal megszűnnek a leírással kapcsolatos problémák
3 A követelés teljes összege kikerülhet az ügyfél mérlegéből
4 A követelések hatékony behajtása valósulhat meg
5 A Multi-Kollektor Kft gondoskodik róla, hogy az ügyfél érdekei az engedményezést követően is szem előtt legyenek tartva

3. Csődfigyelés
Ezt a szolgáltatásunkat annak érdekében alakítottuk ki, hogy partnereink mentesüljenek a teljes ügyfélkör folyamatos ellenőrzésének feladata alól.
A partnerek által átadott vevőlistát az Igazságügyi Minisztérium által hetente kiadott cégközlöny alapján ellenőrizzük le. Az ellenőrzés után tájékoztatjuk megbízónkat azon cégekről, akik végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alá kerültek. Tájékoztatásunk alapján megbízó határidőben el tudja végezni a fentiekhez kapcsolódó adminisztrációs teendőket.
Díjazás:
Munkánkat havi fix díjazási rendszerben végezzük.
A megbízási díjat az igények és a figyelendő ügyfélkör nagyságának meghatározása után alakítjuk ki megbízónkkal.

4. Pénzügyi tanácsadás
" Tegye még eredményesebbé vállalata pénzügyeit."
Szakértőgárdánk segítségével lehetőséget kínálunk arra, hogy partnereink esetleges pénzügyi rendszereit átvilágítsuk a feltárt problémákat kiemeljük és azok megoldására megfelelő javaslatokat tegyünk.
A legjellemzőbben előforduló problémák és megoldandó feladatok:
1 A vevőadatbázis adatainak hiányosságai
2 Gyakori és nagyszámú fizetési késedelem előfordulása
3 A megbízó saját inkasszórendszerének hiányosságai
Amennyiben szükséges, úgy mindezeken a területeken vagy egyéb más problémák megoldására is kínálunk eredményes és hatékony segítséget.

5. Céginformációs adatszolgáltatás
" Ismerje meg üzleti partnerét és csökkentse üzleti kockázatát."
a.) belföldi céginformációs adatszolgáltatás
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megbízóink a legteljeskörűbben hozzájuthassanak azokhoz az információkhoz, amelyek hatékonyan segítik a gazdasági döntések előkészítését és ezzel egyidejűleg segítséget nyújtanak a különböző üzleti döntések meghozatalában is.
Munkánk során az alapadatok egyeztetésén és ellenőrzésén túlmenően szükség szerint kitérünk a partnereink által kiemelt fontosságú területek bemutatására is (üzleti érdekeltségek, fizetési szokások, egyéb információk).
Megbízóink igényei szerint vállaljuk nem csak gazdálkodó szervezetek, hanem magánszemélyek, magánvállalkozók bevizsgálását is.

Az általunk nyújtott céginformáció a megbízók igénye szerint lehet:

I. alapszintű,
amely tartalmazza:
1 A cégbírósági alapadatok egyeztetését, ellenőrzését
2 A saját adatbázisunk információit
3 Kapcsolt vállalkozásokról beszerezhető információkat
4 Az ágazati partnerektől beszerzett információkat


II. teljeskörű,
amely tartalmazza:
1 A cégbírósági alapadatok egyeztetését, ellenőrzését
2 A saját adatbázisunk információit
3 Kapcsolt vállalkozásokról beszerezhető információkat
4 Az ágazati partnerektől beszerzett információkat
5 Személyes megkeresés információit
6 Érdekeltségi körök, összefonódások adatait
7 Vagyoni helyzet vizsgálatát
8 Környezettanulmányt

A Multi-Kollektor Kft céginformációs adatszolgáltatása és adatgyűjtése során különös figyelmet fordít a jogszerűségre, a tevékenységgel kapcsolatos szabályozók és előírások betartására, különös tekintettel a személyiségi-, és egyéb állampolgári jogok védelmére.
Munkatársaink már a szolgáltatás megrendelésekor ismertetik a megbízóval azokat a témaköröket, ahol az információnyújtás törvényes kereteket sérthet.

Szolgáltatásunk előnyei:
- Pontos és aktuális információk
- Érték-, és költségarányos szolgáltatás
- Objektív és tárgyilagos véleményezés

b.) Külföldi céginformációs adatszolgáltatás
Megbízóink többsége széleskörű nemzetközi gazdálkodási tevékenységet végez és ennek kapcsán több olyan eset is előfordul, amikor szükség van a külföldi partnerek megismerésére és bevizsgálására is. Külföldi partnerirodáinkkal együttműködve vállaljuk, hogy gyors és naprakész információkkal látjuk el ügyfeleinket.

c.) Telefonos céginformációs szolgáltatás
Tapasztalataink alapján ügyfeleink gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy pl. egy új partnerükre vonatkozóan szinte semmilyen információval nem rendelkeznek vagy csak néhány alapadat áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben számtalanszor felmerül annak az igénye, hogy a legfontosabb adatok mielőbb rendelkezésre álljanak.

Ebben segíti Önöket telefonos céginformációs szolgáltatásunk, melynek során:
­ Ellenőrizzük, hogy létező vállalkozásról van-e szó
­ Megadjuk a vállalkozás legfontosabb alapadatait
­ Ellenőrizzük a cégjegyzésre jogosult(ak) adatait
­ Megadjuk a saját adatbázisunkban található plusz információkat

d.) Cégkivonat, cégmásolat beszerzése
Cégünk vállalja, hogy a Magyarországon bejegyzett vállalkozásokról rövid határidőn belül beszerzi a cégbíróságokon hozzáférhető összes szükséges adatot.
A személyesen begyűjtött anyagokat postán, faxon vagy futár útján juttatjuk el megbízóink részére.

6. Jogi munka
Az elmúlt évek szakmai tapasztalatait alapul véve igyekszünk a követelés kezelést azáltal is teljeskörűvé és folyamatossá tenni, hogy lehetőséget biztosítunk jogi eljárás igénybe vételére.
Cégünk jogi képviselői megfelelő segítséget nyújtanak, vagy szükség szerint jogi szaktanácsadással segítik partnereinket.
Megbízási szerződés keretében az alábbi területeken nyújtunk jogi segítséget:
­ Fizetési felszólítások elkészítése
­ Peres eljárás kezdeményezése
­ Jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindítása
­ Folyamatos kapcsolattartás a végrehajtóval
­ Csőd-, vagy felszámolási eljárással kapcsolatos teendők ellátása
­ Jogi szaktanácsadás